Одржана 34. седница Општинског већа

Седницу Општинског већа отворио је Предлог одлуке о изменама и допунама буџета за 2021 годину. Измене буџета утврђују да се буџетски дефицит од 24,2 милиона динара обезбеди код пословних банака, а да се средства усмере за финансирање капиталних инвестиција. Након тога, прихваћени су закључци и Скупштини општине предложено да, као оснивач, пренесе право коришћења објеката Спортском центру „Ада“ и Центру за социјални рад. Реч је о инфраструктурним објектима на комплексу градског базена и згради коју је Центар за социјални рад и досад користио.

Једно од централних опредељења локалне самоуправе, када је реч о сеоским месним заједницама, представља уређење сеоских гробаља.  Први корак у том правцу је израда планске документације па су планови детаљне регулације за гробља у Јовцу, Исакову, Влашкој, Вирину и Остриковцу добили једнодушну подршку већника.

Јавно комунално предузеће „ Равно 2014“ је на данашњем заседању општинске владе било представљено са два питања. Прво се односило на измену годишњег плана пословања. Како је Дејан Ристић, директор овог јавног предузећа објаснио, неопходно је фабрику „СМП аутомотиве“, чија је изградња при крају, прикључити на градски водовод, а то подразумева изградњу посебног резервоара са црпилиштем и нови цевовод. Друга тачка односила се на минималне корекције ценовника, с обзиром, како је објашњено, на поскупљења грађевинског материјала у претходном периоду.

Седницу Општинског већа употпунили  су и усвојени закључци о отуђењу грађевинског земљишта у Јовцу и формирању комисије за продају, одлука о допуни кадровског плана Општинске управе, нацрт Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности и захтев РТМ „Хореум Марги“ за прерасподелу средстава.