Одржана 4. седница Скупштине општине Ћуприја по хитном поступку

На 4. седници, сазваној по хитном поступку, Скупштина општине Ћуприја је озаконила питања које је Општинско веће разматрало и као дефинисане предлоге упутило на усвајање. Скупштинско заседање отворено је утврђивањем најнижих накнада за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнада за рад професионалних управника. Усклађивање цена врши се једном годишње на основу раста просечне зараде, а по објављеном извештају Републичког завода за статистику. Списак катастарских парцела на потесима Распутница, Змич и насеље Минел, које су од пољопривредног прерасле у грађевинско земљиште, али досад нису биле тако катастарски евидентиране, добио је већинску подршку одборника, исто као и наредна тачка дневног реда. У Мијатовцу ће 4,5 хектара земљишта променити намену и постати грађевинско, а да би се локација инфраструктурно опремила, свим радовима претходи израда Плана детаљне регулације. Одборници су подржали овакав предлог, а све трошкове израде плана сносиће инвеститор.

Најважнија инвестиција у Ћуприји, када је у питању заштита животне средине, без сумње је израда постројења за прераду отпадних вода. Како је локација будуће „фабрике“ опредељена још раније и усклађена за законским опредељењима процењено је да би експропријација земљишта трајала предуго па је одборницима предложено, а они прихватили и формирали комисију да то спроведе, да се седам парцела на потесу Крајић, укупне површине цца 2,7 хектара, прибави непосредном погодбом са власницима.

Ако је „фабрика“ за пречишћавање отпадних вода највећа еколошка инвестиција, Индустријски парк „Добричево“ је сасвим сигурно највећа привредна инвестиција у новијој историји града. Друга измена и допуна Плана детаљне регулације тицала се усклађивања техничких детаља плана на излазу и у близини ауто-пута. На овим површинама предвиђен је низ садржаја, од комерцијалних до рекреативних. Одлуком да подржи овај предлог, Скупштина општине Ћуприја је привела крају онај администативни део реализације пројекта, који ће сукцесивно, како се буду одвијали радови, мењати и изглед града.

Након одлуке која је била централно питање скупштинског заседања, одборници су усвојили извештаје о раду и финансијске планове музеја „Хореум Mарги-Равно“, Установе културе Ћуприја, библиотеке „Душан Матић“, Туристичке организације, Центра за социјални рад, Предшколске установе „Дечија радост“ , измене Статута музеја и предлоге годишњег плана Штаба за ванредне ситуације и инспекцијског надзора. Подршку одборника добили су и  годишњи ликвидациони извештај ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење града“, али и  Програм подршке развоју пољопривреде и руралном развоју.