Одржана 44. седница Општинског већа

Нацрт одлуке о државној помоћи отворио је данашње заседање општинске владе. Предвиђеном одлуком, која је једногласно прихваћена, утврђују се олакшице закупцима пословног простора у власништву општине због штете настале епидемијом Ковида. Право на ову врсту државне помоћи, која максмилано може бити до 50 процената висине закупа, остварују закупци који у претходне три године нису користили државну помоћ. Умањење за закуп пословног простора у влсништву општине остварује се за прошлу и ову календарску годину.

Након одлуке о државној помоћи пред већницима се нашао предлог друге измене годишњег плана пословања ЈКП „Равно 2014“. Предложене измене ,које су већници такође једногласно прихватили, односе се на инвестициона улагања, набавку специјалног возила за рад на висини и обезбеђивање видео надзора за изворишта у Сењу, Остриковцу, Мијатовцу и Добричеву.

Наредне две тачке дневног реда биле су резервисане са Предшколску установу „Дечија радост“. Већници су прихватили извештај о раду установе, као и годишњи план рада.

Центар за социјални рад, у чијој надлежности је пружање услуга помоћ у кући, за седницу већа имао је такође две тачке. Измењени су и прилагођени правилници о условима пружања услуге старим лицима и критеријумима за одређивање цене услуга. И једна и друга измена омогући ће да већи број старих лица оствари право на услуге геронтосервиса за помоћ у кући.

Седницу је затворио прихваћени предлог Правобранилаштва о закључивању  вансудског поравнања са СТР„Михајловић“ из Доње Мутнице.