Одржана 50. седница Општинског већа

Разматрањем предлога Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних објеката уградњом соларних панела, отворено је педесето заседање општинске владе. Средства за уградњу соларних панела опредељују се буџетом, а доношењу Правилника претходио је недавно потписан споразум ресорног министарства грађевина и општине Ћуприја. Правилник одређује услове за учешће на конкурсу, а по појединачном објекту стручна комисија максимално може да одобри суфинансирање до 50 одсто укупних трошкова. Јавни позив за учешће на конкурсу расписаће Општинско веће на некој од наредних седница.

Захтев Центра за социјални рад, који су чланови Већа једногласно  подржали, односио се на набавку ноовогодишњих пакетића за децу корисника социјалне помоћи. Новогодишње пакетиће добиће деца до 12 година старости, а према евиденцији Центра, то право ће остварити њих 170.

РТB “Поморвље“ обратило се захтевом за прераспподелу  средстава добијених на конкурсу за суфинасирање медија. Како је стручна комисија оценила да је њихов захтев оправдан и у складу са условима конкурса, већници су то својим гласовима и поврдили. Зелено светло добио је и захтев удружења за  очување етно и хорског певања „Марги“ за прерасподелу средстава добијених на конкурсу. И овде је одлуци Већа претходило позитивно мишљење комисије која је одлучивала о расподели средстава.