Одржана 57. седница Општинског већа – последња у 2021.

Последњу овогодишњу седницу општинске владе одредили су финансијски планови индиректних буџетских корисника. Како су одборници Скупштине општине Ћуприја усвојили буџет за наредну годину, чланови Општинског већа годину су закључили са одлукама о средствима које сеоске месне заједнице, школе и установе планирају за остваривање активности у наредној години. Једногласно су прихваћени финансијски планови Музеја „Хореум Марги-Равно, Туристичке организације, ПУ “Дечија радост“, ОШ“Ђура Јакшић“, Техничке школе, Медицинске школе, ОШ „Вук Караџић“, Гимназије, месних заједница Сење, Церница, Жировница, Остриковац, Кованица, Јовац-Дворица, Бигреница, Кованица, Паљане-Иванковац, Вирине, Супска, Исаково, Мијатовац, Старо Село, Крушар, ОШ“13 октобар“, Установе културе, ОМШ “Душан Сковран“, библиотеке „Душан Матић“ и СРЦ „Ада“.

После финансијских планова, пред већницима се нашао предлог расподеле средстава намењених спорту. Близу 23 милиона динара, колико је предвиђено за финансирање аматерског, рекреативног, школског и предшколског спорта у општини, утрошиће се за програме свих клубова и спортских удружења на територији општине. Општинска комисија за спорт, која је и утврдила предлог расподеле, руководила се  правилником и програмима које су спортске организације доставиле, а чланови Већа су својим решењима овакав предлог једногласно  подржали.