Одржана 82. седница Општинског већа

Просечна цена квадрата непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2023. години кретаће се у распону од 955,24 динара ван зоне до 4.100,00 динара за грађевинско земљиште у првој зони. Просечна цена квадрата станова у зависности од зоне кретаће се од 42.829,62 до 64.315,40 и од 24.889,62 до 43.913,35 за куће за становање. Цена квадрата за пословне зграде, у зависности од зоне у којој се објекат налази, кретаће се у распону од 30.000,00  до 92.673,23 динара. На основу цена квадрата непокретности приказаних у нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности, на који је Општинско веће данас дало позитивно мишљење, Скупштина општине Ћуприја ће утврдити пореску основицу за порез на имовину у наредној години.

Како су новогодишњи празници пред нама, Општинско веће је за другу и последњу тачку дневног реда данас имало предлог састава одбора који ће организовати новогодишњи концерт.