Одржана 89. седница Општинског већа

Само две тачке – измене финансијсих планова Установе за спорт СРЦ “Ада“ и Установе културе „Ћуприја“ – нашле су се данас на дневном реду 89. седнице Општинског већа.

Код Установе за спорт СРЦ “Ада“ до измене финансијског плана дошло је због плаћања по пресуди Апелационог суда у Крагујевцу, а код Установе културе извршене су незнатне измене на појединим економским класификацијама.