Општинско веће: Буџет ускоро већи због реализације неколико пројеката; средства обезбеђена из републичке касе

Ребаланс буџета за 2021 годину, који ће због хитности – ако га одобри одборничка већина – ступити на снагу дан после објављивања у Службеном гласнику, био је једно од два питања разматраних на 46. заседању Општинског већа.

Буџетска средства треба да буду повећана за износ који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде усмерило за развој руралне инфраструктуре, а која ће, конкретно у Ћуприји, бити искоришћена за санацију сеоских путева. Такође, Министарство за бригу о селу недавно је  доделило бесповратна средства за манифестацију „Михољски сусрети села“.

Буџет ће бити увећан и у делу који се односи на изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, за шта је већ одређена локација, и изградњу сеоских канализационих система. Реч је о државном пројекту „Чиста Србија“, које ће финансирати ресорно министарство грађевине, а локалне самоуправе су у обавези да израде потребну документацију.

Данашњу седницу општине владе затворила је измена кадровског плана општинске управе.