ОВ: Додељен део средстава за развој пољопривреде

На 12. седници Општинског већа чланови извршног органа Општине Ћуприја донели су Одлуку о испуњености услова за доделу средстава за финансирање (суфинансирање) камате пољопривредног краткорочног кредита, потврђујући мишљење Комисије за расподелу и контролу управљања средставима Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја.

Тако је за камате кредита 28 пољопривредника са регистрованим газдинствима укупно додељено 512.739,37 динара.

Чланови Општинског већа данас су донели и одлуку да се, такође према предлогу комисије, одобре две субвенције и за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – сектор „воће, грожђе, поврће“ –  чија је укупна вредност 98.391,25 динара.

За доделу средстава за набавку опреме за пчеларство биће потребно да подносиоци захтева – њих десеторо – допуне документацију, док за средства за прераду и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране није било захтева.