Позив за регистрацију приватног смештаја

Позивају се сва физичка и правна лица са територије општине Ћуприја, која се баве пружањем услуга смештаја са или без хране, да се региструју и поднесу захтев за  категоризацију објеката путем портала https://www.eturista.gov.rs.

За више информација сва заитересована лица могу да се обрате Општинској управи општине Ћуприја – Одељењу за друштвене делатности, привреду и локални економски развој. 

Подсећамо, ово је законска обавеза која је ближе дефинисана Правилником о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његове садржине и врсте података („Службени гласник РС“, број 87 од 19. јуна 2020. године), чија је примена  почела  01.10.2020. године, заједно са  имплементацијом  портала еТуриста.  

За више информација посетите сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација или портал https://www.eturista.gov.rs