Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта

Савет за безбедност саобраћаја Општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.11.2019. године донео је Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Ћуприја за 2019. годину.
На ову одлуку незадовољне странке могу уложити приговор Општинском већу, у року од 5 дана.

Предлог Одлуке