Прелиминарна листа крајњих корисника – уградња соларних панела

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени гласник општине Ћуприја“ број : 40/21), а на основу спроведеног Јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Ћуприја за 2022. годину број 06-106-14/1/2022-01-1,  који је расписан  16.06.2022. године, Комисија за реализацију енергетске санације, образована Решењем Општинског већа општине Ћуприја број 06-232-5/2021-01-1 од 22.12.2021. године, дана 15.07.2022. године утврђује следећу:

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

који су поднели пријаве на Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Ћуприја за 2022. годину

preliminarna lista krajnjih korisnika za solarne panele