Реализација још једног пројекта: У току је постављање адресних табли и кућних бројева

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је у фебруару ове године уговоре о додели наменских средстава за финансирање адресних таблица и бројева са јединицама локалних самоуправа које су успешно спровеле именовање улица у оквиру процеса ажурирања Адресног регистра.

Међу овим локалним самоуправама налази се и општина Ћуприја, којој је Министарство државне управе и локалне самоуправе, за потребе набавке адресних табли и таблица, доделило потребна финансијска средства.

У току је постављање табли и таблица са именима улица и кућним бројевима на територији општине Ћуприја, а овај посао обавља предузеће „REFERENCE PORTFOLIO DIZAJN STUDIO DOO“.

Предметне табле са називима улица и кућних бројева биће постављане на основу стецификације која је достављена од Репубичког геодетског завода у поступку ажурирања Адресног регистра на територији целе Републике Србије. Овом спецификацијом обухваћене су улице којима су називи додељени одлукама Скупштине општине Ћуприја из 2020. године, пре свих оне на рубним подручјима Ћуприје (Минелово и Тереково насеље, Везирово брдо, Ада, насеље Новине и сл.), као и улице на рубним подручјима сеоских насељених места.

На крају рецимо и то да је законска дужност сваког власника непокретности да омогући поставку табле са називом улице и/или таблице са кућним бројем.