Решење о раскиду радног односа

Како се запослени налази у иностранству и није му могуће лично доставити решење, Општинска управа општине Ћуприја објављује следеће решење:

Решење о раскиду радног односа