Твој порез у твојој заједници

Позивају се грађани општине Ћуприја да се удруже и учествују на конкурсу који се спроводи у оквиру пројекта од јавног значаја „Директно укључивање грађана“.

Општина Ћуприја ће, у сарадњи са представништвом HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION SRB, суфинансирати пројекат од јавног значаја „Директно укључивање грађана“, који омогућава непосредно учешће грађана у решавању одређених проблема локалних заједница, заједно са локалном самоуправом. Део средстава којима ће изабрани пројекти да буду финансирани, прикупљен је наплатом пореза на имовину.

Локална заједница овде подразумева одређено подручје – део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који буду предложени могу да се односе искључиво на мање захвате, као што је уређење паркова, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.

Право учешћа на јавном позиву имају неформалне групе грађана са територије општине Ћуприја окупљене око поднете иницијативе-пројекта, са најмање 10 потписника–грађана који имају измирене обавезе по основу пореза на имовину.

Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива морају да се спроведу на земљишту које је у јавној својини општине Ћуприја. Надлежне службе општинске управе ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.

Све информације о начину конкурисања, као и обрасце, можете да добијете путем линка https://cuprija.rs/sr/kategorija/konkursi/ или позивом на број 035/81 50 941.

Рок за пријаве на конкурс истиче 27. новембра 2020.