Уплата донација за помоћ у борби против COVID-19

Општина Ћуприја отворила је рачунe на којe могу да се уплате средства за помоћ грађанима. С обзиром на актуелну ситуацију изазвану корона вирусом, као и на дневне потребе грађана који су највише погођени пандемијом, свака новчана помоћ је добродошла.
Искажимо солидарност и помозимо онима којима је помоћ најпотребнија!

Динарски рачун  840-5061741-61
модел 97, позив на број
96-033
Шифра плаћања 153 – за готовинске уплате, 253 – за безготовинско плаћање
Прималац: Општинска управа општине Ћуприја
Сврха уплате: Донација у циљу ублажавања последица ванредног стања.

Уговор о донацији

 

Девизни рачун
Уговор о донацији / Donation Contract

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-EUR
FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY) DEUTSCHE BANK AG., F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A:
(ACC.WITH BANK) NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK
OF SERBIA-NBS)
BEOGRAD,NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59: /RS35840000000032777107
(BENEFICIARY) OPŠTINSKA UPRAVA ĆUPRIJA
13. OKTOBRA BR. 7
ĆUPRIJA
SERBIA
FIELD 70:  DETAILS OF PAYMENT