Већници дали „зелено светло“ на Нацрт одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра

 

Чланови Општинског већа данас су дали „зелено светло“ на Нацрт одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ћуприја.

У Нацрту одлуке и даље стоји да су на територији општине Ћуприја одређене 3 зоне за утврђивање пореза на имовину, а у табели испод можете да видите колико износе просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ћуприја.

Неизграђено грађевинско земљиште на територији општине Ћуприја, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину разврстава се у пољопривредно, односно шумско земљиште.

Иначе, према одредбама члана 6 став 5 Закона о порезима на имовину, просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе утврђује свака јединица локалне самоуправе, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 01. јануара до 30. септембра текуће године.

Уколико одборници Скупштине општине буду усвојили ову одлуку, она ће на правну снагу да ступи осмог дана од дана објављивања у Сл. гласнику општине Ћуприја, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.