Захтев за добијање сагласности: Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа, PWW

Овим путем, а на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) објављује се Захтев за добијање сагласности, Ценовник сакупљања, одвожења и депоновања смећа број 2501, од 02.11.2022. године, PWW Doo, Огранак Ћуприја и Прилог Захтева за повећање цена са калкулацијом.

objavljivanje cenovnik 2501 pww