Захтев за добијање сагласности – Образложење за корекцију цена воде и цена канализације ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја

Овим путем, а на  основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) оглашава се Захтев за добијање сагласности број 5175-2 од 06.10.2022. године, Образложење за корекцију цена воде и цена канализације ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја број 5175-1 од 06.10.2022. године, Одлука о измени и допуни Ценовника број 5275 од 15.09.2016. године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП“ Равно 2014“  број 5175 од 06.10.2022. године.

za objavljivanje Ravno