Закуп пољопривредног земљишта у државној својини: Ранг листа понуђача

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприје објавила је ранг листу понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта по јавном позиву 320-131/2022-01 – 1. круг.

Ранг листу можете да преузмете овде: Ранг листа 14.11.2022. године