Зграда Општине Ћуприја добила енергетски пасош

После зграде Гимназије у Ћуприји, на којој се већ изводе радови на енергетској санацији, зграда Општине Ћуприја је други објекат јавне намене на територији локалне самоуправе који има израђен енергетски пасош. Израду енергетског пасоша и елабората за унапређење енергетске ефикасности зграде Општине Ћуприја из постојећег енергетског разреда Е у енергетски разред Ц, односно у енергетски ефикасну зграду, суфинансирало је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

То значи да је следећи корак проналажење извора средстава из којих ће бити финансирана енергетска санација зграде Општине Ћуприја, што би, према елаборату, требало да преполови потрошњу енергије за грејање у овом објекту јавне намене.

Подсетимо, енергетски пасош зграде је документ са подацима о енергетском разреду зграде, који указује на финалну годишњу потрошњу енергије за загревање зграде. Енергетски разред се одређује на основу података о потрошњи енергије за грејање на годишњем нивоу. На том основу се одређује енергетски разред. А+ има најмању потрошњу, Г има највећу. Код нас је на снази пропис да новоизграђене зграде имају Ц разред, док објекти у реконструкцији морају добити  побољшање минимум за један разред. Свака реконструкција на преко 25% објекта спада у обимну обнову и након ње морате извадити енергетски пасош у којем се наводи енергетски разред.

Енергетске пасоше морају да поседују, између осталог, јавни објекти, школе, болнице и спортске хале.

Слика: Енергетски пасош зграде Општине Ћуприја