„Жућко“, будуће културно-историјско добро Србије

„Друмски мост на Великој Морави код Ћуприје након више деценија биће први објекат оваквог типа на територији Шумадије и Поморавља заштићен као споменик културе“, изјавио је за Телевизију „Поморавље“ Ђорђе Миловановић, историчар уметности, виши конзерватор, истраживач Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.

„Овај мост, као део индустријског наслеђа, поседује универзалну међународну вредност“, рекао је Миловановић и нагласио да представља идентификацију Ћупричана, односно „постао је симбол препознавања“.

Завод за заштиту смоменика културе ради студију која треба да утврди све аспекте који овај мост стављају у ред споменика културе, односно културног добра од националног значаја. Очекује се да студија буде завршена наредне године и да након тога прође све инстанце, стручне и јавне, до момента када ће га Влада Републике Србије прогласити културно-историјским добром.

„Наш задатак је да студијом покажемо све могућности којима мост може служити након завршетка његове тренутно функције, односно када буде изграђен нови мост преко Велике Мораве“, рекао је Ђорђе Миловановић.

„Нажалост, Ћуприја је од деведестих година наовамо била лоше покривена радом стручних служби за заштиту споменика културе. Разлог не знам, али последњих десетак година наш Завод је ставио посебан акценат на Ћуприју“, нагласио је Миловановић и споменуо водоторањ на Железничкој станици, као редак пример архитектуре индустријског наслеђа. Он је напоменуо да је Општина Ћуприја финасирала израду студије меморијалног наслеђа на споменицима из Првог и Другог светског рата

„Драго ми је да општина Ћуприја има разумевања и потребу за очувањем и заштитом свог културно-историјског наслеђа. О томе најбоље говори наше стално присуство и радови које предузимамо у том циљу“, закључио је Ђорђе Миловановић, историчар уметности, виши конзерватор, истраживач Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.