Излаже се на увид део Јединственог бирачког списка за подручје општине Ћуприја

Република Србија
Општина Ћуприја
Општинска управа
13. Октобра бр.7
Број:208-6/2021-01-2
Датум: 01.12.2021. године

На основу члана 14. став 1., чл. 15 и чл.21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10.Упутства за спровођење Закона о Jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“,бр.15/2012, 88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) , Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања акта о промени Устава Републике Србије ( Сл.гласник РС“ , бр.115/2021 од 30.11.2021. ) и чл. 3 тачке 3. и 4. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму ( „Службени гласник РС“ 113/2021) , који ће се одржати дана 16. 01.2022. године, Општинска управа општине Ћуприја

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Ћуприја, изложен је у седишту Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13.Октобра бр. 7, канцеларија број 14.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Ћуприја могу поднети општинској управи у времену од 07 часова и 30 минута до 15 часова и 30 минута сваког радног дана, и у нерадне дане од 9 до 14 часова, а нај касније до дана закључења бирачког списка 31. децембра 2021.године у 24 часа.
Од закључења бирачког списка. па све до 72 часа пре републичког референдума, односно од 01. до 12. јануара 2022.године до 24 часа, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
Грађани могу од расписивања републичког референдума до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка , односно до 25. децембра 2021. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на престојећем референдуму гласати по месту боравишта на територији општине Ћуприја. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица.
Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан одржавања републичког референдума ( укључујући и интерно расељена лица ), да изврше увид у Jединствени бирачки списак у циљу провере личних података.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ , уношењем податка о јединственом матичном броју грађана или регистарском броју личне карте.

НАЧЕЛНIЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Милица Цветковић , дипл.правник