Izlaže se na uvid deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprija

Republika Srbija
Opština Ćuprija
Opštinska uprava
13. Oktobra br.7
Broj:208-6/2021-01-2
Datum: 01.12.2021. godine

Na osnovu člana 14. stav 1., čl. 15 i čl.21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“ broj 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10.Uputstva za sprovođenje Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“,br.15/2012, 88/18, 67/20, 40/21 i 90/21) , Odluke o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije ( Sl.glasnik RS“ , br.115/2021 od 30.11.2021. ) i čl. 3 tačke 3. i 4. Uputstva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu ( „Službeni glasnik RS“ 113/2021) , koji će se održati dana 16. 01.2022. godine, Opštinska uprava opštine Ćuprija

IZLAŽE NA UVID
DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE
OPŠTINE ĆUPRIJA

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Ćuprija, izložen je u sedištu Opštinske uprave opštine Ćuprija, ul. 13.Oktobra br. 7, kancelarija broj 14.
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Ćuprija mogu podneti opštinskoj upravi u vremenu od 07 časova i 30 minuta do 15 časova i 30 minuta svakog radnog dana, i u neradne dane od 9 do 14 časova, a naj kasnije do dana zaključenja biračkog spiska 31. decembra 2021.godine u 24 časa.
Od zaključenja biračkog spiska. pa sve do 72 časa pre republičkog referenduma, odnosno od 01. do 12. januara 2022.godine do 24 časa, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donosi rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.
Građani mogu od raspisivanja republičkog referenduma do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska , odnosno do 25. decembra 2021. godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na prestojećem referendumu glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Ćuprija. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica.
Posebno se pozivaju maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan održavanja republičkog referenduma ( uključujući i interno raseljena lica ), da izvrše uvid u Jedinstveni birački spisak u cilju provere ličnih podataka.
U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska i lice za pružanje tehničke podrške opštinske uprave dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/ , unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana ili registarskom broju lične karte.

NAČELNICA OPŠTINSKE UPRAVE
Milica Cvetković , dipl.pravnik