Коначна листа крајњих корисника – Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима

На основу члана 29. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ 25/2021), а на основу спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима број: 452-8 који је објављен 24.09.2021. године, Комисија за спровођење мере енергетске ефикасности именована Решењем председника Општине Ћуприја број 02-91/2021-01 од 18.08.2021. године на седници одржаној дана 12.11.2021.године, утврђује се:

КОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Листу можете да преузмете на следећем линку: Коначна листа корисника