Euractiv: Efikasne usluge za 97.000 privrednika u 18 gradova i opština