ПОЗИВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЋУПРИЈА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ОБАВЉАЊЕ

ПОСЛОВА У ВЕЗИ ОРГАНИЗОВАЊА И

ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Број: 06-113/2020-01-1

Датум: 10.09.2020. године

 

 

 

Организациони одбор за обављање послова у вези са организовањем и обележавањем дана општине Ћуприја упућује

                                                                                      ПОЗИВ

 

Позивају се појединци и институције са територије општине Ћуприја да доставе иницијативе и предлоге о додељивању признања и награда појединцима или институцијама за најзначајнија достигнућа у појединим областима друштвеног живота.

Признања и награде ће бити додељење на свечаној седници поводом дана општине Ћуприја дана 13.10.2020. године.

Инициjaтивe и прeдлoгe сa oбрaзложењем доставити Савету за кадровска и мандатна питања Скупштине општине Ћуприја преко писарнице Општинске управе општине Ћуприја, ул. 13 Октобра бр. 7 нajкaсниje до петка 30.09.2020. године у 12 часова.

ПРЕДСЕДНИК

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА

Светлана Костић