POZIV

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA ĆUPRIJA

ORGANIZACIONI ODBOR ZA OBAVLJANJE

POSLOVA U VEZI ORGANIZOVANJA I

OBELEŽAVANJA DANA OPŠTINE ĆUPRIJA

Broj: 06-113/2020-01-1

Datum: 10.09.2020. godine

 

 

 

Organizacioni odbor za obavljanje poslova u vezi sa organizovanjem i obeležavanjem dana opštine Ćuprija upućuje

                                                                                      POZIV

 

Pozivaju se pojedinci i institucije sa teritorije opštine Ćuprija da dostave inicijative i predloge o dodeljivanju priznanja i nagrada pojedincima ili institucijama za najznačajnija dostignuća u pojedinim oblastima društvenog života.

Priznanja i nagrade će biti dodeljenje na svečanoj sednici povodom dana opštine Ćuprija dana 13.10.2020. godine.

Inicijative i predloge sa obrazloženjem dostaviti Savetu za kadrovska i mandatna pitanja Skupštine opštine Ćuprija preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ćuprija, ul. 13 Oktobra br. 7 najkasnije do petka 30.09.2020. godine u 12 časova.

PREDSEDNIK

ORGANIZACIONOG ODBORA

Svetlana Kostić