Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Обавештавају се правна лица и предузетници да су дужни да до 31. јула 2020. године поднесу пријаву за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2019. и 2020. годину, у складу са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Сл. гласник РС“бр. 86/2019 и 89/2019) и Правилником о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца („Сл. гласник РС“бр. 93/2019).

На сајту www.lpa.gov.rs (на линку https://lpa.gov.rs/jisportal/news/21 ) је постављено обавештење да ће од 18. јула 2020. године бити омогућено подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине за 2020. годину у електронском облику.

Пријаве за 2019. годину (од 7.12. до 31.12.2019.) се не могу подносити електронски, већ у папиру, што је наведено и у овом обавештењу.

Пријаве се подносе Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја