Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Obaveštavaju se pravna lica i preduzetnici da su dužni da do 31. jula 2020. godine podnesu prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2019. i 2020. godinu, u skladu sa Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“br. 86/2019 i 89/2019) i Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca („Sl. glasnik RS“br. 93/2019).

Na sajtu www.lpa.gov.rs (na linku https://lpa.gov.rs/jisportal/news/21 ) je postavljeno obaveštenje da će od 18. jula 2020. godine biti omogućeno podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2020. godinu u elektronskom obliku.

Prijave za 2019. godinu (od 7.12. do 31.12.2019.) se ne mogu podnositi elektronski, već u papiru, što je navedeno i u ovom obaveštenju.

Prijave se podnose Odeljenju lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Ćuprija