Јавна набавка мале вредности добра – набавка горива БМБ 95 за потребе пројекта подршке квалитетном животу старијих људи и ОСИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-11/2019-04
Дана: 17.10.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива БМБ 95 за потребе пројекта подршке квалитетном животу старијих људи и ОСИ.

Позив за подношење понуда за помоћ старим лицима
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору