Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka goriva BMB 95 za potrebe projekta podrške kvalitetnom životu starijih ljudi i OSI

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. oktobar br. 7
Broj: 404-4-11/2019-04
Dana: 17.10.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka goriva BMB 95 za potrebe projekta podrške kvalitetnom životu starijih ljudi i OSI.

Poziv za podnošenje ponuda za pomoć starim licima
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru