Јавна набавка радова – измештање далековода у индустријској зони

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова – измештање далековода у индустријској зони ЈН.БР. 404-9-3/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора