Javna nabavka usluga izrade generalnog projekta prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa studijom opravdanosti

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade generalnog projekta prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa studijom opravdanosti JN.br. 404-5-13/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora