Javna nabavka usluga izrade projekata primenjenih hidro geoloških istraživanja u Senju

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-21/2019-04
Dana: 14.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekata primenjenih hidro geoloških istraživanja u Senju JN.BR. 404-5-21/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru