Javne nabavka usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka