Јавне набавке мале вредности услуга измене и допуне Плана генералне регулације (ПГР-а)Ћуприја

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга измене и допуне Плана генералне регулације (ПГР-а)Ћуприја бр. 404-5-9/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом угвоору