Javne nabavke male vrednosti usluga izmene i dopune Plana generalne regulacije (PGR-a)Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga izmene i dopune Plana generalne regulacije (PGR-a)Ćuprija br. 404-5-9/2019-04.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugvooru