Јавне набавке 2021.

Позив за подношење понуда у поступку набавке цвећа

Позив за подношење понуда у поступку набавке дрвећа и украсног биља

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска
Измена и допуна позива за подношење понуда у поступку набавке услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуга текућег одржавања инсталација и осталих ситних радова на згради општине Ћуприја – локал

Позив за подношење понуда у поступку набавке стручних услуга – услуга вештачења за потребе експропријације на КП бр. 2785/4 и КП бр. 2787 трајни засади ораха и засађеног пољопривредног биља – луцерка

Позив за подношење понуда у поступку набавке стручних услуга ради процене вредности непокретности земљишта

Позив за подношење понуда у поступку набавке стручних услуга – услуга вештачења за потребе уписа непокретности у катастру непокретности

Позив за подношење понуда у поступку набавке производа за чишћење – хемија

Позив за подношење понуда у поступку набавке репрезентације – хладни и топли напици

Позив за подношење понуда у поступку набавке канцеларијске опреме – столице за протоколарне потребе

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде пројектне документације за трафостанице

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге мониторинга квалитета ваздуха – заштита животне средине

Позив за подношење понуда у поступку набавке поклона

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке новогодишње расвете

Позив за подношење понуда у поступку набавке машине за уклањање графита са зидова

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде измене и допуне плана генералне регулације градског насеља Ћуприја