Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја за 2021. годину

Нa oснoву Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 46/2020, 6/2021, 17/2021, 19/2021 и 24/2021) и члана 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2014 и 27/2017), Комисија за спровођење поступка расподеле средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја, дана 05.10.2021. године, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава традиционалним црквама
и верским заједницама из буџета општине Ћуприја
за 2021. годину

I
Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 46/2020, 6/2021, 17/2021, 19/2021 и 24/2021) oпредељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара за донације црквама и верским заједницама.

Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са одредбама Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/2006) и које испуњавају услове предвиђене чланом 2. став 2 Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2014 и 27/2017).

Јавни конкурс
Прилог 1.

Прилог 2.