Javni konkurs za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija za 2021. godinu

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 46/2020, 6/2021, 17/2021, 19/2021 i 24/2021) i člana 3. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 26/2014 i 27/2017), Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija, dana 05.10.2021. godine, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama
i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija
za 2021. godinu

I
Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2021. godinu („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 46/2020, 6/2021, 17/2021, 19/2021 i 24/2021) opredeljena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara za donacije crkvama i verskim zajednicama.

Pravo na dodelu sredstava imaju crkve i verske zajednice koje su registrovane u skladu sa odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/2006) i koje ispunjavaju uslove predviđene članom 2. stav 2 Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama iz budžeta opštine Ćuprija („Službeni glasnik opštine Ćuprija“, br. 26/2014 i 27/2017).

Javni konkurs
Prilog 1.

Prilog 2.