Javni konkurs za učešće opštine Ćuprija u finansiranju, odnosno sufinansiranju programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine Ćuprija

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon, 101/16 – dr. Zakon i 47/18), člana 64. Statuta opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 30/19), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ 16/2018) i člana 7. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/18) Opštinsko veće opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 05.08.2022. godine donosi

ODLUKU
O
RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA U FINANSIRANJU, ODNOSNO SUFINANSIRANJU PROGRAMA UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE ĆUPRIJA
i raspisuje

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA
U FINANSIRANJU, ODNOSNO SUFINANSIRANJU PROGRAMA UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE ĆUPRIJA

1. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za 2022. godinu predviđenih u Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2022. godinu u iznosu od 2.100.000,oo dinara.

2. Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Ćuprija, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na ovom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (u daljem tekstu: udruženja), s tim da programske aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ćuprija, izuzetno udruženja građana koja nisu registrovana na teritoriji opštine Ćuprija, a koja realizuju programe koji su od javnog interesa za opštinu Ćuprija i kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe Opštine Ćuprija.
Sredstva iz budžeta Opštine Ćuprija mogu se odobriti za finansiranje ne više od dva programa istog udruženja u toku budžetske godine.
Program/projekat se mora realizovati do isteka budžetske godine, odnosno 31.12.2022. godine.

Javni konkurs
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Obrazac 6
Obrazac 7
Obrazac 8

Preliminarna lista