Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

На основу члана 10. става 1. Правилника о условима, критеријумима за избор корисника и поступку доделе средстава помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом бр. 06-243/2019-01 од 03.12..2019. године, Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом образована решењем председника општине Ћуприја бр. 02-196/2019-01 дана 03.12.2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
I
Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања.
II
Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 200.000,00 (двестахиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.
Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

Овде можете преузети целокупан текст јавног позива.