Јавни позив за реализацију помоћи за стварање и побољшањe услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

На основу члана 10. става 1. Правилника о условима, критеријумима за реализацији помоћи за стварање и побољшањe услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) бр. 06-244/2019-01 од 03.12.2019. године, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за стварање и побољшањe услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) образована решењем председника општине Ћуприја бр. 02-198/2019-01 дана 03.12.2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за реализацију помоћи за стварање и побољшањe услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
I
Помоћ намењена породица избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу ( мали грант) може бити додељена породица избеглица која живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал и други материјал све како би побољшали услове становања.
II
Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински материјал и други материјал у износу до РСД 200.000,00 (двестахиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.
Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

Овде можете преузети целокупан текст јавног позива.