Јавна набавка мале вредности добра – набавка штампаног материјала

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-8/2020-04
Дана: 29.06.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка штампаног материјала, бр.404-4-8/2020-04.

Позив за подношење понуда`
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору