Predškolska ustanova “Dečja radost”

Predškolska ustanova “Dečja radost” postoji već četrdeset godina (od 1968. godine). Osnovana je pri SIZ-u dečje zaštite, u sastavu tadašnjeg Centra za socijalni rad. Prvi objekat je bio vrtić “Bambi”, koji je počeo sa 50-ak mesta, a kasnije je dograđen i trenutno je kapacitet oko 150 mesta. Početkom 70- ih godina izgrađen je vrtić “Šećerko” na Slaviji, a vrlo brzo i vrtić “Leptirić”. Od 1987. godine sa radom je počeo i vrtić “Neven”.

Osim ova četiri objekta u gradu, u okviru predškolske ustanove “Dečja radost” (sadašnji naziv datira od 1975. god.) , rade i vrtić “Petar Pan” u Jovcu i vrtić “Poletarac” u Mijatovcu. U ovim objektima organizovan je celodnevni boravak, kao i pripremni predškolski program. Sopstvene objekte, Ustanova ima i u Krušaru, Batincu i Virinu, a u Supskoj, Senju, Paljanu – Ivankovcu, Bigrenici i Isakovu, Ustanova koristi prostore O.Š. za realizaciju pripremno predškolskog programa. Trenutno u Ustanovi boravi 720 deteta uzrasta od 1-7 godina.

Pripremno predškolskim programom su pokrivena sva deca sa teritorije Opštine Ćuprija. Ovaj program je, po zakonu, obavezan za svu decu pre polaska u školu, što je, i pre zakonske obaveze, bila praksa ove Ustanove. U Ustanovi radi 102 radnika, od kojih 62 na poslovima vaspitanja i obrazovanja. Pored redovnih aktivnosti, karakteristika ove Ustanove su javne manifestacije (priredbe, izložbe, pozorišne predstave, karneval), koje uvek izazivaju veliku pažnju građana Ćuprije.

Kontakt