Turistička organizacija opštine Ćuprija

Turistička organizacija opštine Ćuprija osnovana je 2002. godine a aktivno je krenula sa radom 2009. godine. Osnovna delatnost ustanove je razvoj i unapređenje turizma na području opštine Ćuprija.

Pod ovim se podrazumeva organizovanje informativno – propagandne delatnosti (izrada brošura, turističkih mapa, razglednica, prodaja suvenira…), promovisanje turističke ponude opštine Ćuprija kao i organizacija i suorganizacija manifestacija i drugo.

Kontakt