Muzej Horeum Margi Ravno

Značajan uticaj na širenje kulture u Ćupriji pripada muzeju Horeum Margi Ravno, osnovanom 1954.godine.

Sa bogatom arheološkom i istorijskom zbirkom, muzej je 1955.godine useljen u jednu od najlepših zgrada u moravskom stilu.
1965.godine, nakon izlivanja reke Ravanice, zgrada muzeja pretrpela je ogromnu štetu i muzej biva zatvoren. Veći deo eksponata koji se do tada nalazio u muzeju je nestao. Jedan deo sačuvanog arheološkog materijala, nalazi se u Narodnom muzeju u Beogradu, a drugi u Zavičajnom muzeju u Jagodini, dok je manji deo ostao u Ćupriji. Od tada, pa sve do 1993.godine, grad arheoloških nalazišta nije imao muzej. Zahvaljujući iskopinama najstarijeg naselja i nekropole bronzanog doba, rimskog utvrđenog grada (od prvog do petog veka), između reka Ravanice i Morave, u Ćupriji se ponovo oživljava ovaj vid kulture i muzej dobija novu lokaciju u sastavu samog nalazišta.
U NATO bombardovanju 1999.godine, ova ustanova ponovo preživljava teško oštećenje, ali ovaj put i ako u teškim uslovima, Horeum Margi Ravno, nije prestajao sa radom.
Zgrada muzeja je 2008.godine renovirana. Zbog svog arheološkog značaja zgrada muzeja, kao i prostor oko nje, proglašena je kulturnim dobrom odlukom Skupštine opštine Ćuprija.

Kontakt