Škola za muzičke talente „Dušan Skovran“

Škola za muzičke talente u Ćupriji, jedinstvena je ustanova u našoj zemlji po svom nastavnom planu i programu i ima za cilj da muzički nadarenu decu koja postanu učenici ove škole, uz pomoć posvećenih pedagoga koji u njoj rade, obrazuje u profesionalne muzičare. U toku desetogodišnjeg školovanja, članovi ove “Velike muzičke porodice” žive u uslovima internatskog smeštaja i savladavaju intenzivan program muzičke i opšteobrazovne nastave.

Po sličnom konceptu rade samo još dve pedagoške ustanove na svetu: Centralna muzička škola u Moskvi i Škola „Jehudi Menjuhin“ u Londonu.

Školu trenutno pohađa 80 učenika iz raznih gradova Srbije, a od prošle godine imamo učenika i iz Hrvatske. Naš cilj i jeste da se proširimo na zemlje regiona i na taj način vratimo prvobitnoj zamisli njenih idejnih tvoraca, profesora Lazara Marjanovića i Jovana Rakića, koji su školu osnovali za područje cele bivše Jugoslavije.

Škola je gudačkog smera i u njoj se uče violina, viola, violončelo i kontrabas. Povezana stručnom saradnjom sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu, škola postoji već 45 godina. Poznata je po svojim rezultatima i proslavljenim bivšim učenicima, a iznedrila je preko 200 mladih muzičara, koji su svoje školovanje nastavili na fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Škola za muzičke talente, osim svoje obrazovno vaspitne uloge, ima veoma bogatu koncertnu delatnost, širom naše zemlje i u inostranstvu.

Takođe, učenici Škole učestvuju na takmičenjima u zemlji, kao i na međunarodnim, na kojima su visoko plasirani po osvojenim nagradama.

Škola za muzičke talente ima status Škole od posebnog nacionalnog značaja.

Kontakt