Besplatan prevoz na novosadski Međunarodni poljoprivredni sajam

Grupa za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave poziva sve poljoprivrednike sa teritorije opštine Ćuprija,  fizička lica – nosioce i članove komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i preduzetnike i pravna lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, da  se prijave za kolektivnu posetu Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Odlazak na sajam biće organizovan u četvrtak, 25. maja, dok rok za prijavljivanje ističe u utorak, 23. maja u 12 sati.

Opština Ćuprija, organizator kolektivne posete, snosi kompletne troškove prevoza na sajam, dok posetioci plaćaju pojedinačne ulaznice za kolektivnu posetu u iznosu od 500 dinara.

Prijavljivanje se vrši svakog radnog dana od 07,30 do 15,00 časova, u prostorijama Grupe za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ćuprija, Ulica 13 oktobra broj 7,  kancelarija br. 41. Prijavljivanje se može vršiti i preko i-mejl adrese marko.jovanovic@cuprija.rs , kao i putem brojeva telefona 069/690-968 i 035/ 815-0926.